Item image

משכנתא רווחית

אזור: באר שבע והסביבה

חברת משכנתא רווחית מתמחה במתן ייעוץ וליווי אישי לנטילת משכנתא חדשה, מחזור משכנתא קיימת, סילוק ונטילת הלוואות שלא לדיור.
החברה החלה פעילותה בתחום המשכנתאות בשנת 2011 כאשר בין לקוחותיה חברת טבע, אוניברסיטת בן גוריון והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה.

הצוות שלנו
בראשה של משכנתא רווחית עומד עדי יאנצ'ר, כלכלן, שמאי ויועץ משכנתאות בכיר, בעל
תואר B.A בכלכלה ומנהל עסקים. הצוות כולל כלכלנים, יועצי משכנתאות, סוכנים פנסיוניים
ומתאמי פגישות.

עוד עלינו
משכנתא רווחית מקיימת את מכרזיה בין כל הבנקים, לרבות בנק מזרחי-טפחות, הפועלים,
לאומי, יהב, הבינלאומי ועוד.
כמו כן החברה גובה את שכר טרחתה מלקוחותיה בלבד וללא תגמולים מבנקים או כל גורם אחר.
כך מבטיחה החברה אובייקטיביות והימנעות מניגוד אינטרסים וזאת על מנת להבטיח את השגת אינטרס הלקוח בלבד.

אנו דוגלים ב…
הקניית ידע ללקוחותינו!
בנוסף ליחס האישי ללקוחותינו ולמתן הייעוץ והליווי המקצועי, משכנתא רווחית מאמינה
בהקניית ידע ללקוח, זאת על ידי הבהרת תנאי ההלוואה, תמהיל המשכנתא וסוגי הריביות.

תהליך העבודה איתנו
פגישת ייעוץ- קיום פגישה ראשונית בין הלקוח ליועץ משכנתאות, אפיון צרכים.
אישור עקרוני- בקשת אישור עקרוני בבנקים.
פגישת סימולציה- קיום הדמיה הממחישה את ההתפתחויות האפשריות במשכנתא.
מכרז ריביות- יציאה למכרז ריביות, יצירת תחרות בין הבנקים לצורך קבלת המשכנתא הזולה ביותר.