Item image

מכללת משקית

אזור: באר שבע והסביבה

"משקית" עוסקת ביזום ופיתוח מגוון הדרכות ייעודיות, ומבצעת אותן באמצעות צוות מרצים מנוסה ומיומן.
מתחומי עיסוקינו: קורסים, סדנאות, השתלמויות, ימי עיון, פורומים עסקיים/חברתיים, דינמיקה קבוצתית והוראה ממוחשבת מרחוק.

סוגי הקורסים:
קורסי "איכות", OSI, הבטחת איכות, "איכות הסביבה" ושיפור השירות
הקניית מיומנויות ניהול מודרניות, טכניקות וכלים להבטחת איכות במסגרת "עבודת צוות".
הקניית תרבות ארגונית הנדרשת ומתן מענה מרבי לדרישות הלקוח, מרמת התיאוריה ועד להטמעה בפועל.

גמול השתלמות
ייזום, פיתוח והדרכת תוכניות לימוד ללימודי "גמול השתלמות", בתחומי איכות, מינהל,
פסיכולוגיה, מחשבים וגישור, בפיקוח הוועדה לאישורי גמול השתלמות במשרד החינוך. הלימודים
נערכים במרכזי הדרכה ברחבי הארץ ובאתרי הלקוח.

גישור
קורסים וסדנאות לניהול מו"מ. הקניית מיומנות גישורית והטמעת תרבות הגישור.

פורומים עסקיים וחברתיים
ייזום, הקמה, ניהול והדרכה של פורומים עסקיים חברתיים, תוך הקניית מיומנויות באווירה המעודדת
דינמיקה קבוצתית ופיתוח מיזמים משותפים.
יזמות עסקית ומינהל עסקים
ליווי וקידום פרויקטים, בניית תוכניות עסקיות, תוכניות איכות והבטחת איכות, והקמת מערך
לניהול איכות.

gninraeL-e, לימודי מחשוב
הפעלת מערך קורסים ללמידה מרחוק, כולל מהבית, בתחומי מחשוב, צילום דיגיטלי, אנגלית והוראת
אנגלית.